Yksilö- ja ryhmäterapiaa 
Helsingissä

Yhteystietoihin

Marja-Leena Roine on Kelan hyväksymä psykoterapeutti, joka tarjoaa ryhmäterapiaa Helsingin keskustassa. Psykoterapiaryhmissä on tilaa uusille jäsenille. Lue alla eri terapiaryhmistä ja ota yhteyttä, jos kiinnostuit tai haluat lisätietoja.

Määräaikainen psykodynaaminen psykoterapiaryhmä

Alkamassa on 2,5 vuotta kestävä määräaikainen psykoterapiaryhmä. Se kokoontuu maanantaisin klo 16.15–17.45, ja soveltuu kaikille, joille ryhmäpsykoterapiaa ylipäätään suositellaan. Jatkuvakestoiseen ryhmään verrattuna siinä korostuu vertaistuen merkitys, kun saman ryhmän kanssa jaetaan koko terapiataival.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kenelle psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia sopii?

Psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia soveltuu erityisesti työuupumuksesta, masennuksesta, pelko-oireista, paniikkihäiriöstä, itsetunto-ongelmista sekä sosiaalisista ongelmista ja jännittämisestä kärsiville. Se on hyvä apu myös erilaisissa yksityiselämän ja työelämän ihmissuhdeongelmissa.

Psykoosin tai itsemurhavaaran ollessa akuutti ryhmähoidon aloittamista on syytä lykätä, kunnes tilanne on rauhoittunut. Myös selkeä ajankohtainen päihdeongelma on aloittamisen este.

Lue lisää eri terapiavaihtoehdoista

Jatkuvakestoinen psykoterapiaryhmä

Jatkuvakestoisessa psykoterapiaryhmässä, joka kokoontuu tiistaisin kello 16:45–18:15, on tilaa. Siinä voi viipyä tarpeensa mukaan 2–5 vuotta. Aina kun joku lopettaa, hänen tilalleen voidaan ottaa uusi jäsen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Hinnat ja terapiaan hakeutuminen

Itse maksavalle ryhmäkäynnin hinta on 55 euroa, mutta siihen on mahdollista hakea Kelan kuntoutustukea. Tällöin viikoittaisen ryhmäterapian hinnaksi tulee 25,90 euroa. Kelakorvausta on mahdollista saa myös yksivuotiseen ryhmään. 

Yksilöterapiaistunnon hinta on 95 euroa/kerta, ja Kelan kuntoutustuella 37,50 euroa. Terapiansa kokonaan itse maksava maksaa 80 euroa/kerta.

Ryhmäpsykoterapiaan hakeudutaan yksilöllisten haastattelujen (2–4) kautta, missä terapeutti ja asiakas tutustuvat tosiinsa ja voivat yhdessä keskustella ryhmään liittyvistä kysymyksistä. Koko haastattelurupeamasta laskutetaan 55 euroa.

Psykodynaaminen/psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia perustuu näkemykseen, että psyykkiset oireet syntyvät tai kehittyvät usein ihmisten välisissä suhteissa. Tästä syystä ne ovat myös parhaiten korjattavissa ihmisten kesken.

Korjaavat tekijät ryhmässä liittyvät ryhmän jäsenten keskinäiseen kohtalotoveruuteen sekä kunkin mukanaan tuomiin erilaisiin ratkaisumalleihin ja näkökulmiin. Terapeutin tehtävä on luoda ryhmään turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä sekä auttaa jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta samalla, kun hän näkee kunkin ryhmän jäsenen yksilöllisen elämäntilanteen ja elämänhistorian vaikutukset.

Ryhmäterapiaan voi hakeutua myös yksilöterapian jälkeen, ja usein ryhmää suositellaan myös yksilöterapian jatkohoidoksi. Ryhmän ihmissuhteissa voi konkreettisesti harjoitella niitä asioita, joita yksilöterapiassa on jo itsestään oivaltanut. Yksilöterapiassa kaikki sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat eivät välttämättä ole edes tulleet esiin.

 

 Oma ryhmä voidaan järjestää myös kuvataidepsykoterapiasta kiinnostuneille. Kuvataidepsykoterapiaryhmä voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun tunne-elämän vaikeudet ovat sen luonteisia, ettei niiden käsittelyyn löydy helposti sanoja ja/tai kuvallinen ilmaisu on itselle muuten luontainen ilmaisumuoto. Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä. Ryhmä(t) perustetaan ja täytetään kiinnostuneiden mukaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää