Marja-Leena Roine


Psykoterapiaryhmät

Helsingin keskustassa kokoontuvissa psykoterapiaryhmissä on tilaa uusille jäsenille. Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä.

Määräaikainen psykodynaaminen psykoterapiaryhmä

Alkamassa uusi määräaikainen (n. 2,5 v) psykodynaaminen psykoterapiaryhmä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, torstai-iltaisin klo 16.15–17.45. Sen lopullinen jäsenmäärä tulee olemaan 5–7 henkeä (miehiä ja naisia).

Jatkuvakestoinen psykoterapiaryhmä

Jatkuvakestoisessa psykoterapiaryhmässä, joka kokoontuu tiistaisin klo 16.45–18.15, on tilaa. Siinä voi viipyä tarpeensa mukaan 2–5 vuotta. Aina kun joku lopettaa, hänen tilalleen voidaan ottaa uusi jäsen.

Kuvataidepsykoterapiaryhmä

Alkamassa uusi määräainen (n.2,5 v) kuvataidepsykoterapiaryhmä perjantai-iltapäivisin.

Kenelle psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia sopii?

Psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia soveltuu erityisesti työuupumuksesta, masennuksesta, pelko-oireista, paniikkihäiriöstä, itsetunto-ongelmista sekä sosiaalisista ongelmista ja jännittämisestä kärsiville. Se on hyvä apu myös erilaisissa yksityiselämän ja työelämän ihmissuhdeongelmissa.

Psykoosin tai itsemurhavaaran ollessa akuutti ryhmähoidon aloittamista on syytä lykätä, kunnes tilanne on rauhoittunut. Myös selkeä päihdeongelma on este.

Kuvataidepsykoterapiaryhmä voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun tunne-elämän vaikeudet ovat sen luonteisia, ettei niiden käsittelyyn löydy helposti sanoja ja/tai kuvallinen ilmaisu on itselle muuten luontainen ilmaisumuoto.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 3Jaa

Yhteystiedot

Marja-Leena Roine

Jääkärinkatu 2 E 44, 00140 HELSINKI

Puh. 040 578 3531

www.marjaleenaroine.fi

Hinnat ja terapiaan hakeutuminen

Ryhmäkäynnin hinta on 55 € ja siihen on mahdollista hakea Kelan kuntoutustukea, jolloin viikoittaisen ryhmäterapian hinnaksi tulee 25,90 €. Mikäli ryhmäpsykoterapian korvauskäytännössä tapahtuu muutoksia, pyritään siihen, että omavastuu pysyy samana. Yksilöterapiaistunnon hinta on 90 € ja Kelan kuntoutustuella 32,40 €.

Ryhmäpsykoterapiaan hakeudutaan yksilöllisten haastattelujen (2–4) kautta, missä terapeutti ja asiakas tutustuvat tosiinsa ja voivat yhdessä keskustella ryhmään liittyvistä kysymyksistä. Haastattelut torstain ryhmään ovat ilmaisia. Muiden ryhmien kohdalla koko haastettalurupeamasta laskutetaan 55 €.

Psykodynaaminen/psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia perustuu näkemykseen, että psyykkiset oireet syntyvät tai kehittyvät usein ihmisten välisissä suhteissa, minkä vuoksi ne ovat parhaiten myös korjattavissa ihmisten kesken.

Korjaavat tekijät ryhmässä liittyvät ryhmän jäsenten keskinäiseen kohtalotoveruuteen sekä kunkin mukanaan tuomiin erilaisiin ratkaisumalleihin ja näkökulmiin. Terapeutin tehtävä on luoda ryhmään turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä sekä auttaa jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta samalla, kun hän näkee kunkin ryhmän jäsenen yksilöllisen elämäntilanteen ja elämänhistorian vaikutukset.

Tällainen ryhmäpsykoterapia soveltuu yleensä samoihin oireisiin kuin yksilöterapiakin, mutta usein ryhmää suositellaan myös yksilöterapian jatkohoidoksi. Ryhmän ihmissuhteissa voi konkreettisesti harjoitella niitä asioita, joita yksilöterapiassa on jo itsestään oivaltanut. Yksilöterapiassa kaikki sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat eivät välttämättä ole edes tulleet esiin.

Marja-Leena Roine

Jääkärinkatu 2 E 44, 00140 HELSINKI

Puh. 040 578 3531